Yıl:4 Sayı:5

Maden Çalışanları İçin Ferdi Kaza Sigortası Zorunluluğu

Resmi Gazeteden

 Maden çalışanlarına yapılması zorunlu hale gelen ferdi kaza sigortası için kişi başına sakatlanma ve ölüm teminatı 150 bin lira, net prim de 700 lira olarak belirlendi. Hazine Müsteşarlığı'nın "maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası tarife ve talimatı tebliği", Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Tebliğe göre, ferdi kaza sigortası için kişi başına sakatlanma ve ölüm teminatı 150 bin lira, net prim de 700 lira olacak. Sigorta konusu işletmelerde gerçekleşen kazalarda sakatlanma ve ölüm teminatları için ayrı ayrı olmak üzere kaza başına 1 milyon 500 bin lirayı aşan hasar, ilgili sigorta şirketlerince, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek Olağandışı Riskler Yönetim Merkezine zorunlu olarak reasüre edilecek. Öngörülen zorunlu reasürans, 10 kişiyi aşan üretim ve üretim hazırlığında bulunan personele sahip işletmeler için geçerli olacak. Yeraltı ve yerüstü kömür madenciliği ve her türlü yeraltı madenciliğinde ferdi kaza sigortası yaptırılmasını zorunlu hale getiren ve bu konudaki düzenlemeleri içeren "maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası hakkındaki" Bakanlar Kurulu kararı 6 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Resmi Gazete madenlerde çalışanlara uygulanacak ferdi kaza sigortasý metni indiriniz


RÖDÖVANS SÖZLEŞMELERİNDE CİDDİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Resmi Gazeteden

3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında devam eden rödövans sözleşmelerinde, yer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı ödenmesine ilişkin Bakanlar kurulu Kararı, 23 Mayıs 2015 tarih ve 29364 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır.

 Metni indirmek için rödövans yönetmeliğinde değişiklik tıklayınız.


 

Yayın İlkeleri

Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Her hakkı saklıdır. - All rights reserved. 2001-© -copyright by jeoloji gazetesi

Bize Ulaşın - İletişim